Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2013

Potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej (e-faktura)

Jak udokumentować potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej, aby można było odliczyć podatek od towarów i usług? Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej wysłanej w formie elektronicznej może być: - przesłany przez klienta email z potwierdzeniem odbioru faktury korygującej; - status potwierdzający dostarczenie oraz przeczytanie maila przez klienta; - zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej faktury w formie listu poleconego ; - przesłana zwrotna kopia podpisanej faktury korygującej przez klienta? Przepisy nie przewidują szczególnych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących dla celów podatku od towarów i usług. Istotne jest posiadanie przez sprzedawcę informacji, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą. W konsekwencji potwierdzenie może być dokonane w każdej formie pozwalającej jednoznacznie stwierdzić otrzymanie przez kontrahenta faktury korygującej. Sprawą dokumentowania potwierdzenia odbioru faktur zajmo

Jak zaksięgować fakturę korygującą na przełomie roku?

Czy faktura korygująca powinna zostać zaksięgowana w roku, którym została wystawiona, czy w roku, w którym została wystawiona faktura pierwotna? Faktury korygujące sprzedaż ujmuje się w roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Podobnie faktury korygujące zakup ujmuje się w roku, którego dotyczyły zakupy. Ujęcie faktur korygujących w innych okresach niż faktury pierwotne, których dotyczą faktury korygujące mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji. Załóżmy hipotetyczną sytuację, w której firma osiąga roczne przychody w wysokości dwóch milionów złotych. Firma wystawia fakturę sprzedaży na jeden milion złotych w grudniu 2012 roku, jednocześnie 1 stycznia 2013 roku wystawia fakturę korygującą na tą kwotę. W takim przypadku firma mogłaby manipulować wynikami finansowymi, zawyżając wynik finansowy w 2012 roku i zaniżając wynik w 2013 roku. Przesłanką manipulacji wynikiem finansowym mogłaby być np. premia pracowników księgowości uzależniona od wyników spółki (wysokości zysku, wzrostu przychodów

Reprezentacja czy reklama?

Granica pomiędzy tymi pojęciami jest dość płynna, a przepisy prawa nie zawieraja dokładnych definicji pojęcia " reprezentacji " i " reklamy ". Gdybyśmy mogli jednak mogli zaliczać koszty reprezentacji i reklamy do kosztów uzyskania przychodów, nie rozpisywalibyśmy się na tak szeroką skalę w Internecie o wątpliwościach tych znaczeń. Czy wydatki na reprezentację i reklamę są kosztem uzyskania przychodów? Koszty związane z reklamą możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy wydatki związane z reprezentacją nie mogą być uznawane za koszt podatkowy. Jaka jest różnica pomiędzy reprezentacją i reklamą? Reklama to działanie pojegające na skłonieniu do nabycia określonych towarów lub skorzystania ze świadczonych usług. Reprezentacja to działanie polegające na występowaniu w imieniu firmy, wiążące się z okazałością, w celu wywołania dobrego wrażenia. Definicje reprezentacji: 1) Reprezentacja oznacza „okazałość, wystawność w czyimś sposobie ż