Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2013

Potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej (e-faktura)

Jak udokumentować potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej, aby można było odliczyć podatek od towarów i usług?
Czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej wysłanej w formie elektronicznej może być: - przesłany przez klienta email z potwierdzeniem odbioru faktury korygującej; - status potwierdzający dostarczenie oraz przeczytanie maila przez klienta; - zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej faktury w formie listu poleconego; - przesłana zwrotna kopia podpisanej faktury korygującej przez klienta?
Przepisy nie przewidują szczególnych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących dla celów podatku od towarów i usług. Istotne jest posiadanie przez sprzedawcę informacji, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą. W konsekwencji potwierdzenie może być dokonane w każdej formie pozwalającej jednoznacznie stwierdzić otrzymanie przez kontrahenta faktury korygującej.
Sprawą dokumentowania potwierdzenia odbioru faktur zajmował się Wojewódzki Sąd Administra…

Jak zaksięgować fakturę korygującą na przełomie roku?

Czy faktura korygująca powinna zostać zaksięgowana w roku, którym została wystawiona, czy w roku, w którym została wystawiona faktura pierwotna?

Faktury korygujące sprzedaż ujmuje się w roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Podobnie faktury korygujące zakup ujmuje się w roku, którego dotyczyły zakupy.

Ujęcie faktur korygujących w innych okresach niż faktury pierwotne, których dotyczą faktury korygujące mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji. Załóżmy hipotetyczną sytuację, w której firma osiąga roczne przychody w wysokości dwóch milionów złotych. Firma wystawia fakturę sprzedaży na jeden milion złotych w grudniu 2012 roku, jednocześnie 1 stycznia 2013 roku wystawia fakturę korygującą na tą kwotę. W takim przypadku firma mogłaby manipulować wynikami finansowymi, zawyżając wynik finansowy w 2012 roku i zaniżając wynik w 2013 roku. Przesłanką manipulacji wynikiem finansowym mogłaby być np. premia pracowników księgowości uzależniona od wyników spółki (wysokości zysku, wzrostu przychodów, rent…

Reprezentacja czy reklama?

Granica pomiędzy tymi pojęciami jest dość płynna, a przepisy prawa nie zawieraja dokładnych definicji pojęcia "reprezentacji" i "reklamy". Gdybyśmy mogli jednak mogli zaliczać koszty reprezentacji i reklamy do kosztów uzyskania przychodów, nie rozpisywalibyśmy się na tak szeroką skalę w Internecie o wątpliwościach tych znaczeń.

Czy wydatki na reprezentację i reklamę są kosztem uzyskania przychodów?
Koszty związane z reklamąmożemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy wydatki związane z reprezentacjąnie mogą być uznawane za koszt podatkowy.

Jaka jest różnica pomiędzy reprezentacją i reklamą?
Reklama to działanie pojegające na skłonieniu do nabycia określonych towarów lub skorzystania ze świadczonych usług.
Reprezentacja to działanie polegające na występowaniu w imieniu firmy, wiążące się z okazałością, w celu wywołania dobrego wrażenia.

Definicje reprezentacji:
1) Reprezentacja oznacza „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskie…