Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2013

Ewidencja weksli obcych

Weksel obcy jest dokumentem wystawionym przez trasata, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej bezwarunkowo. Weksel pełni między innymi funkcję kredytową. Weksle mogą być wystawiane w celu pokrycia zobowiązania wobec odbiorcy z tytułu zakupionych towarów. Wartość na którą opiewa weksel to suma wekslowa (wartość nominalna weksla). Nadwyżka sumy wekslowej nad wartością należności handlowej stanowi dyskonto, które odnosi się w przychody finansowe. Ujęcie w księgach rachunkowych weksla obcego otrzymanego od kontrahenta: Przykład: