Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2014

Czy koszty odsetek od kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odsetki od kredytu mogą co do zasady stanowić koszt uzyskania przychodów , jeżeli zostały spełnione następujące warunki: 1) pozostają w związku z przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu 2) zostały zapłacone 3) nie zwiększają kosztów inwestycji (tj. nie były skapitalizowane) 4) zostały odpowiednio udokumentowane (np. umowa kredytowa i wyciągi bankowe potwierdzające spłaty) Oprócz odsetek od kredytu podatnik może zaliczyć

Jak obliczyć wynagrodzenie do wypłaty?

Przykład obliczania wynagrodzenia netto Założenia: 1. Miesięczne wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy wynosi 2.000 zł 2. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł 3. Pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł). Obliczenia:

Bez zmian w ubezpieczeniu OC biur rachunkowych

Nie zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych w 2014 roku w związku z deregulacją dostępu do zawodu księgowego. Ile wynosi minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego? Biura rachunkowe mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą . Minimalna suma gwarancyjna wynika z nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie zostało zmienione w związku z deregulacją.

Zniknie obowiązek zgłoszenia VAT-R od 2015 roku

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 10 czerwca 2014 roku przewiduje zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od dnia 1 stycznia 2015 roku. Projekt miał swoje pierwsze czytanie w Sejmie w dniu 22 lipca 2014 roku. Obowiązek zgłoszenia VAT-R do końca 2014 roku Obecnie na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Co to jest formularz VAT-5?