Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2014

Czy koszty odsetek od kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odsetki od kredytu mogą co do zasady stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

1) pozostają w związku z przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu
2) zostały zapłacone
3) nie zwiększają kosztów inwestycji (tj. nie były skapitalizowane)
4) zostały odpowiednio udokumentowane (np. umowa kredytowa i wyciągi bankowe potwierdzające spłaty)

Oprócz odsetek od kredytu podatnik może zaliczyć

Jak obliczyć wynagrodzenie do wypłaty?

Przykład obliczania wynagrodzenia netto

Założenia:
1. Miesięczne wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy wynosi 2.000 zł
2. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł
3. Pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Obliczenia:

Bez zmian w ubezpieczeniu OC biur rachunkowych

Nie zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych w 2014 roku w związku z deregulacją dostępu do zawodu księgowego.

Ile wynosi minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego?

Biura rachunkowe mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Minimalna suma gwarancyjna wynika z nadal obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które nie zostało zmienione w związku z deregulacją.

Zniknie obowiązek zgłoszenia VAT-R od 2015 roku

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 10 czerwca 2014 roku przewiduje zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od dnia 1 stycznia 2015 roku. Projekt miał swoje pierwsze czytanie w Sejmie w dniu 22 lipca 2014 roku.

Obowiązek zgłoszenia VAT-R do końca 2014 roku

Obecnie na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Co to jest formularz VAT-5?