Przejdź do głównej zawartości

Zniknie obowiązek zgłoszenia VAT-R od 2015 roku

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 10 czerwca 2014 roku przewiduje zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od dnia 1 stycznia 2015 roku. Projekt miał swoje pierwsze czytanie w Sejmie w dniu 22 lipca 2014 roku.

Obowiązek zgłoszenia VAT-R do końca 2014 roku

Obecnie na podstawie art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są zobowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

Co to jest formularz VAT-5? 
W celu potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako czynnego podatnika VAT lub jako podatnika VAT zwolnionego organ podatkowy wysyła do podatnika formularz VAT-5. Podatnik, który chce uzyskać potwierdzenie rejestracji musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł na rachunek właściwego urzędu skarbowego, która powinna zostać uiszczona przed złożeniem zgłoszenia.

Czy od 2015 roku podatnik będzie mógł uzyskać potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT?

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 10 czerwca 2014 roku umożliwi otrzymanie potwierdzenia statusu podatnika podatku VAT wyłącznie na wniosek zainteresowanego po dokonaniu opłaty skarbowej.

Przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów