Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2014

Czy warto założyć spółkę w raju podatkowym?

Czym są raje podatkowe? Tax havens, oazy podatkowe to inne pojęcia rajów podatkowych, tj. państw, które przyciągają kaptiał zagraniczny niskimi stawkami podatkowymi lub łagodnymi innymi zobowiązaniami okołopodatkowymi, a nawet brakiem dodatkowych zobowiązań. Raje podatkowe wykorzystywane są przez przedsiębiorców do zakładania w tych państwach spółek, których zyski opodatkowane są według niższych stawek podatkowych. Wśród rajów podatkowych wyróżnia się między innymi takie państwa jak Andorę, Bahamy, Hongkong, Monako, Panamę, Seszele, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Polskie spółki transferują swój kapitał głównie na Cypr Przykładem przedsiębiorców posiadających swój kapitał na Cyprze jest na przykład Polsat. W 2012 roku akcje Polsatu dotychczas będące w posiadaniu Delas Holdings z siedzibą na Malcie zostały przeniesione na spółkę Pola Investments z siedzibą na Cyprze. W 2013 roku do raju podatkowego na Cyprze uciekła znana sieć

ZUS od umów zleceń z członkami rad nadzorczych w 2015 roku

Obowiązek oskładkowania umów zawartych członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 roku został nałożony nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Do dnia 31 grudnia 2014 roku członkowie rad nadzorczych podlegali jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie w przypadku, gdy ich miejsce zamieszczania było na terytorium Polski. Do końca 2014 roku przystąpienie do ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych było natomiast dobrowolne. Jakie składki należy zapłacić od wynagrodzeń członków rad nadzorczych?

Wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodów

W którym miesiącu należy ująć koszty wynagrodzeń w kosztach uzyskania przychodów? Wynagrodzenia pracownicze mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w zależności od rodzaju umowy z pracownikiem oraz od terminu ich wypłaty. Miesiąc ujęcia kosztów wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych w kosztach uzyskania przychodów został odmiennie uregulowany w przypadku umów o pracę oraz umów zlecenia. Termin zaliczenia kosztów wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów o pracę W przypadku umów o pracę wynagrodzenia wypłacone w terminie zgodnie z regulaminem wynagradzania mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, którego dotyczą. Przykładowo

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Odsetki od kredytu zazwyczaj stanowią koszty finansowe i w zależności od przyjętego zakładowego planu kont w przedsiębiorstwie ujmowane są one przeważnie na kontach zespołu "7". Wyjątek stanowią koszty odsetek i prowizji od kredytu inwestycyjnego na zakup środków trwałych. Księgowanie odsetek od kredytu według ustawy o rachunkowości Zgodnie z ustawą o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330) odsetki i prowizje od kredytu inwestycyjnego do momentu przekazania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość. Odsetki od kredytu inwestycyjnego poniesione po dniu przekazania środka trwałego do użytkowania nie zwiększą jego wartości. Zwiększenie wartości środków trwałych o koszty odsetek i prowizji nazywa się kapitalizacją kosztów odsetek lub aktywowaniem kosztów odsetek . Po oddaniu środka trwałego do używania odsetki powinny zostać zaksięgowane jako

Przekazane gadżety firmowe a koszty uzyskania przychodów

Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów przekazane kontrahentowi długopisy albo kalendarze? Podarunkami przekazywanymi kontrahentom zazwyczaj są długopisy, kalendarze książkowe, notesy, smycze, kubki. Przedsiębiorcy w ten sposób starają się zbudować pozytywny wizerunek firmy oraz zapewnić rozpoznawalność marki. Praktyka orzecznicza (interpretacja Ministra Finansów z 11 września 2012 r., IBPBI/2/423-612/12/MS lub interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 r., o sygn. IPPB1/415-1097/10-2/ES) wskazuje, że jedynie gadżety podarunkowe z danymi identyfikującymi firmę (np. logo firmy) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów przekazanych

Kiedy skorygować koszty uzyskania przychodów z tytułu niezapłaconych faktur?

W przypadku niezapłaconych faktur podatnik jest zobowiązany do skorygowania kosztów uzyskania przychodów. Obowiazek ten wynika z wprowadzonego przez ustawodawcę art. 15b ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Jak zastosować art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Ustawodawca przewidział dwa warianty wyłączenia niezapłaconej faktury z kosztów uzyskania przychodów w zależności od terminu płatności. Jeżeli termin płatności faktury wynosi do 60 dni , natomiast podatnik nie ureguluje kwoty wynikającej z faktury w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, to podatnik powinien zmniejszyć koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upłynął termin 30-stu dni. Jeżeli termin płatności faktury wynosi powyżej 60 dni ,