Przejdź do głównej zawartości

Czy warto założyć spółkę w raju podatkowym?

CyprCzym są raje podatkowe?

Tax havens, oazy podatkowe to inne pojęcia rajów podatkowych, tj. państw, które przyciągają kaptiał zagraniczny niskimi stawkami podatkowymi lub łagodnymi innymi zobowiązaniami okołopodatkowymi, a nawet brakiem dodatkowych zobowiązań. Raje podatkowe wykorzystywane są przez przedsiębiorców do zakładania w tych państwach spółek, których zyski opodatkowane są według niższych stawek podatkowych.

Wśród rajów podatkowych wyróżnia się między innymi takie państwa jak Andorę, Bahamy, Hongkong, Monako, Panamę, Seszele, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Polskie spółki transferują swój kapitał głównie na Cypr

Przykładem przedsiębiorców posiadających swój kapitał na Cyprze jest na przykład Polsat. W 2012 roku akcje Polsatu dotychczas będące w posiadaniu Delas Holdings z siedzibą na Malcie zostały przeniesione na spółkę Pola Investments z siedzibą na Cyprze. W 2013 roku do raju podatkowego na Cyprze uciekła znana sieć odzieżowa - LPP, będąca właścicielem takich marek jak House, Mohito, Sinsay. Na Cyprze posiadają również swoje spółki takie przedsiębiorstwa jak Avans (sieć sklepów ze sprzętem AGD i RTV), Komputronik oraz Impel (agencje ochrony).

Dlaczego Polacy wybierają Cypr jako raj podatkowy?

Jednym z przywilejów, które przyciąga przedsiębiorców do niedużej, ale jakże malowniczej wyspy na wschodniej części Morza Śródziemnego, jest zwolnienie dywidend z podatku. Spółki na Cyprze są zwolnione z podatku od dywidendy, w przypadku gdy posiadają udział w wysokości co najmniej 1 procent w spółce zarejestrowanej w innym kraju, a stosowana wobec tej firmy stawka opodatkowania w jej kraju nie jest niższa niż 5 procent. Założenie spółki na Cyprze jest w pełni legalne oraz zgodne z przepisami i przewidziane przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zmiany w opodatkowaniu spółek zagranicznych od 1 stycznia 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku raje podatkowe nie będą już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców jak dotychczas. Zmienią się zasady opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych. Po zaistnieniu określonych przesłanek, polski właściciel takiej spółki będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Do podstawy opodatkowania spółki polskiej od stycznia 2015 roku należy zasadniczo uwzględnić dochody spółek, których siedziba znajduje się w kraju o niższym poziomie opodatkowania, a więc w raju podatkowym.

Dochody których spółek w raju podatkowym należy uwzględnić w dochodach polskiej spółki?

Obowiązek zaliczenia dochodów spółek będących w raju podatkowym do dochodów spółki w Polsce uwarunkowane jest zaistnieniem następujących przesłanek. Po pierwsze polski właściciel musi posiadać co najmniej 25 procent udziałów w organach stanowiących spółki w raju podatkowym. Po drugie spółka w raju podatkowym powinna osiągać tak zwane przychody pasywne, czyli np. odsetki, zyski kapitałowe i dochody z opłat. Po trzecie stawka podatku stawka podatkowa powinna być niższa niż 14,25 procent w odniesieniu do przynajmniej jednego z tych dochodów. Po czwarte przepisy dotyczące opodatkowania spółek w rajach podatkowych nie będą obowiązywały w przypadku, gdy przychody tych spółek nie przekroczą w roku podatkowym 250 tys. euro.

Kolejna, a zarazem kluczowa przesłanka, która pozostawia nadal otwarte drzwi dla przedsiębiorców do transferowania swoich zysków do rajów podatkowych, nawiązuje do prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej w tym kraju. Przepisy dotyczące opodatkowania spółek kontrolowanych nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy polski właściciel udowodni, że spółka w raju podatkowym prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, a nie została powołana jedynie w celu uniknięcia opodatkowania.

Komentarze

  1. Dla wszystkich tych, którzy do zakładania firmy w tzw. "raju podatkowym" nastawieni są sceptycznie, pozostaje rejestracja spółki w Polsce. Wszystko na jej temat znajdziesz tutaj http://rejestracjaspolek24.pl/

    OdpowiedzUsuń
  2. Problemy z rachunkami? W eRachuba (http://www.erachuba.pl) uporamy się z wszystkimi problemami księgowymi! Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...