Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2015

Jak zaksięgować niedobór towaru?

Powstałe w wyniku inwentaryzacji różnice pomiędzy rzeczywistym stanem towarów a stanem księgowym należy ująć w księgach rachunkowych. Rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych należy dokonać na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego podpisanego przez wszystkich członków komisji inwentaryzacyjnej. Sposób rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki. Kiedy ubytki towarów uznaje się za zawinione? Ubytki towarów mogą zostać stwierdzone jako zawinione lub niezawinione w zależności od przyczyn ich powstania. W sytuacji gdy niedobór jest następstwem działania lub zaniedbania obowiązków osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone jej mienie, mówimy wtedy o niedoborze zawinionym. Dekretacja niedoborów inwentaryzacyjnych

Czym jest cienka kapitalizacja?

Cienka kapitalizacja wiąże się z finansowaniem spółek powiązanych w formie udzielanych pożyczek oraz restrykcjami związanymi z możliwością zaliczenia odsetek od tych pożyczek w kosztach uzyskania przychodów. Skąd pojęcie cienkiej kapitalizacji? Terminologia cienkiej kapitalizacji inaczej zwanej niedostatecznej kapitalizacji nawiązuje do wysokości zadłużenia związanego z otrzymaną pożyczką od jednostki powiązanej. Zmiany w wymogach dotyczących cienkiej kapitalizacji od 1 stycznia 2015 roku Z pojęciem cienkiej kapitalizacji mamy do czynienia, gdy spełnione są łącznie poniższe przesłanki. Posiadanie przez udziałowca 25% udziałów lub akcji w kapitale podatnika lub w kapitale podmiotu udzielającego podatnikowi pożyczki. Od stycznia 2015 roku rozszerzony został zakres podmiotowy. Do końca 2014 roku do kosztów uzyskania przychodów nie mogły zostać zaliczane odsetki od pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi bezpośrednio. Zmiana od stycznia 2015 roku dotyczy również pośr

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Nie posiadasz jeszcze kasy fiskalnej? Sprawdź, czy nie powinieneś posiadać kasy fiskalnej. Od 2015 roku rozszerzył się przedmiotowy zakres obowiązkowego posiadania kas fiskalnych. Czy posiadanie kasy fiskalnej uzależnione od wysokości obrotu? Od 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej objął podatników świadczących poniższe usługi, bez względu na wysokość obrotów dokonywanych przez przedsiębiorcę w ciągu roku: usługi świadczenia medycznego (dotyczy lekarzy, w tym dentystów), fryzjerstwo, kosmetyka i kosmetologia, naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiana opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, badania i przeglądy techniczne pojazdów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym także sezonowo oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), usługi prawnicze (nie dotyczy usług notarialnych), usługi doradztwa podatkowego.