Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2015

Czy należy zapłacić podatek od dywidendy?

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie czy należy zapłacić podatek od dywidendy byłaby odpowiedzią błędną. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, w którym dywidenda została wypłacona. Poniżej przedstawiony został przypadek, w którym dywidenda będzie zwolniona z podatku. Kto decyduje o wypłacie dywidendy? Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona do wypłaty dla właścicieli (akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych lub wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje walne zgromadzenie w spółkach akcyjnych lub zgromadzenie wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętajmy, że dywidenda nie zawsze oznacza wypłatę w formie pieniężnej. Dywidenda może być wypłacana również w formie akcji lub udziałów. Stawka podatku od dywidendy Otrzymanie dywidendy przez spółkę podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tj. CIT) podlega co do zasady opodatkowaniu stawką 19% zgodnie z art. 22 ustawy

Skutki używania samochodu służbowego dla celów prywatnych

Telefon i laptop dla pracownika? A może do tego samochód? Czasy, kiedy na rozmowie o pracę pracownikowi oferowano telefon i laptop przechodzą do lamusa. Przedsiębiorcy coraz chętniej udostępniają samochody firmowe swoim pracownikom, a pracownicy z takiej możliwości korzystają. Czy fiskus "przechodzi" wobec tego obojętnie? Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych należy traktować jako nieodpłatne świadczenie , które powinno zostać w każdym przypadku odpowiednio wycenione. Jak ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia za używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych?

Czy można zmienić stawki amortyzacji?

Środki trwałe należy amortyzować drogą systematycznego i planowego rozłożenia wartości tych środków przez ustalony czas. Amortyzację środków trwałych należy rozpocząć nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania oraz zakończyć nie później niż z chwilą całkowitego umorzenia. Czy zawsze stawka amortyzacji samochodu wynosi 20%? Okres amortyzacji środka trwałego powinien odpowiadać okresowi ekonomicznej użyteczności tego środka trwałego i być ustalony indywidualnie dla każdego środka trwałego. Oznacza to, że dla celów bilansowych należy uwzględnić okres, w którym dany środek trwały będzie rzeczywiście wykorzystywany w przedsiębiorstwie. W efekcie stawka amortyzacji samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 20% (samochód będzie amortyzowany przez pięć lat), natomiast stawka amortyzacji dla celów ustawy o rachunkowości może być ustalona w innej wysokości.