Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2015

Jak zaksięgować ujemną wartość firmy?

Kiedy powstaje ujemna wartość firmy? W zależności od tego czy cena, za którą nabywane jest przedsiębiorstwo, jest mniejsza lub większa od wartości godziwej nabytych aktywów netto, to powstaje ujemna lub dodatnia wartość firmy. Zazwyczaj cena nabycia jest większa od wartości aktywów i w wyniku takiego nabycia powstaje dodatnia wartość firmy. Jednak jeżeli cena za nabycie przedsiębiorstwa jest mniejsza od wartości godziwej nabytych aktywów netto to powstaje ujemna wartość firmy. W momencie nabycia przedsiębiorstwa jego aktywa należy wycenić według wartości godziwej, tj. z reguły do wartości rynkowej. Przykład powstania ujemnej wartości firmy