Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2015

Umowy na czas określony maksymalnie na 33 miesiące

Umowy o pracę na czas określony niejednokrotnie zawierane są na długie lata lub kilkukrotnie obejmując dłuższe okresy. Pomimo znamion umowy na czas nieokreślony, umowa taka nie daje pracownikowi poczucia bezpieczeństwa, a zerwanie takiej umowy może nastąpić tylko w określonych przypadkach.

Zmiany w umowach na czas określony przewidziane zostały w rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, który jest przedmiotem obrad od 2014 roku.

Jakie zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony przewiduje projekt?
Maksymalny możliwy okres trwania umowy o pracę to 33 miesiące,Nie więcej niż 3 umowy na czas określony, po ich upływie umowa przekształci się na umowę na czas nieokreślony,

Kiedy dokonać korekty kosztów?

Czy fakturę korekty należy rozliczyć w bieżącym roku podatkowym czy jednak należy skorygować deklarację za poprzednie lata?

Z takim dylematem podatnik nie miałby do czynienia, gdyby wprowadzone zostały zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jakie proponuje obecnie rząd.

Jakie obowiązują zasady rozliczania faktur korygujących?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów podatnik co do zasady jest zobowiązany do ujęcia faktur korygujących (zarówno korekt przychodów, jak i kosztów) w tym roku podatkowym, którego dotyczą korekty. Jeżeli faktura korygująca przychód została wystawiona w 2015 roku, a dotyczy sprzedaży z 2014 roku, wówczas należy