Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2015

Czy można zmienić amortyzację w trakcie roku?

Środki trwałe amortyzuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres. Rozpoczęcie amortyzacji dla celów podatkowych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Od kiedy zmieni się amortyzacja w metodzie degresywnej? W przypadku amortyzacji liniowej zwiększenie wartości początkowej środków trwałych następuje w  miesiącu dokonania ulepszenia, a zwiększona amortyzacja naliczana jest od miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano ulepszenia.

Czy należy zapłacić podatek od aportu?

Aportem są wkłady niepieniężne wniesione do spółki handlowej w postaci wartości niematerialnych (praw) lub jako wartości materialne (rzeczy). Aport może zostać wniesiony do każdej spółki (osobowej lub kapitałowej). Co można wnieść aportem do spółki? Aportem mogą być: rzeczy ruchome (np. samochody, wyposażenie biur, magazynów, maszyny produkcyjne) nieruchomości (np. grunty, budynki produkcyjne, budynki biurowe) wierzytelności patenty przedsiębiorstwo jako całość  Od wkładu niepieniężnego (tzw. aportu) do spółki kapitałowej należy zapłacić podatek dochodowy. Dotychczas wątpliwość budziła podstawa opodatkowania wkładów wnoszonych do spółki. Spór został rozstrzygnięty wyrokiem NSA w dniu 20 lipca 2015 roku wyrokiem o sygn. akt II FSK 1772/13 i dotyczył sprawy z 2012 roku. Od jakiej wartości należy zapłacić podatek przy aporcie?  

Czy kwiaty dla pracowników można wrzucić w koszty?

Pracownicy mogą otrzymywać od swoich pracodawców drobne upominki oraz kwiaty z okazji ślubu, imienin, jubileuszu lub z innych okazji. W przepisach podatkowych nie znajdziemy listy kosztów, które można uznać za koszty uzyskania przychodów. Znajdziemy jedynie przykłady kosztów, których nie można, potocznie mówiąc, "wrzucić w koszty". Czym są koszty uzyskania przychodów? Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 1, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów , za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Czy wydatki na zakup upominków dla pracowników mają związek z przychodami?

Jak zaksięgować nieruchomość inwestycyjną?

Nieruchomości w zależności od ich przeznaczenia są dla przedsiębiorstwa środkami trwałymi lub inwestycjami. Nieruchomości wykorzystywane przez przedsiębiorstwo na własne potrzeby (np. budynek biurowy, hala magazynowa) stanowią środki trwałe. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo zamierza wynajmować budynki i grunty lub oczekuje, że zarobi na takim zakupie, a przy tym nie wykorzystuje ich we własnej działalności, to mamy do czynienia z inwestycjami. Przychody uzyskiwane z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w rachunku zysków i strat należy wykazać jako pozostałe przychody operacyjne. Przykład księgowania nieruchomości inwestycyjnej