Przejdź do głównej zawartości

Gdy pracownik rozchorował się na urlopie...

Urlop udzielany jest pracownikowi z zamierzeniem przeznaczenia go na wypoczynek. Prawo do urlopu wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy, a także z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracownik przed urlopem albo podczas urlopu się rozchoruje. W takich przypadkach urlop wypoczynkowy przypadający na okres choroby nie spełniałby swojej funkcji.

Czy "chorobowe" podczas urlopu można odzyskać?
Pracownik, który rozchorował się przed rozpoczętym urlopem albo w trakcie jego trwania, jest niezdolny do świadczenia pracy, ale również nie może wykorzystać urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie zwolnienia chorobowego jest prawnie nieskuteczne, nawet w przypadku gdyby pracownik wyraził na to zgodę. Niezależnie od tego, czy urlop został ustalony wiele miesięcy wcześniej i zatwierdzony przez przełożonego.

Dni urlopu podczas których pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi. Niewykorzystaną część urlopu z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia związanego z chorobą zakaźną pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi w terminie późniejszym po ustaleniu z pracownikiem.

Czy urlop ulega wydłużeniu, kiedy pracownik był na zwolnieniu lekarskim?

Przebywanie pracownika na zwolnieniu chorobowym nie oznacza automatycznego przedłużenia tego urlopu o okres dni chorobowych.

Jeżeli pracownik zaplanował urlop od poniedziałku do środy i przebywał na zwolnieniu chorobowym w dniach od poniedziałku do wtorku, to w czwartek powinien pojawić się w pracy. W takiej sytuacji pracownikowi zostaną przywrócone dwa dni urlopowe. Natomiast środa będzie uznany jako dzień urlopu, w związku z tym, że pracownik w tym dniu nie przebywał na zwolnieniu.

Każdorazowe wykorzystanie zwróconych dni urlopowych powinno zostać ustalone ponownie z pracodawcą.

Komentarze

 1. Myślę, że to jedno z bardziej rozsądnych przepisów. Sprawa komplikuje się w przypadku osób zastrudnionych na umowę zlecenie lub dzieło. Jak wtedy mówić o urlopie albo chorobowym?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety urlop odpłatny przewidziany jest w kodeksie pracy i dotyczy tylko pracowników (nie dotyczy natomiast zleceniobiorców lub osób wykonujących dzieło - prawa tych osób nie są bezpośrednio uregulowane w Kodeksie Pracy). Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca może przystąpić dobrowolnie (chorobowe wyniesie 2,45% podstawy składek ZUS, jak w przypadku umów o pracę). Inaczej jest w przypadku umowy o dzieło, która zasadniczo nie podlega obowiązkom ubezpieczenia społecznego.

   Usuń
 2. Właśnie, gorzej mają Ci, którzy nie dostali umowy o pracę.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości".

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...