Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2015

Kiedy można odliczyć VAT naliczony z tytułu WNT?

WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oznacza nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które zostały sprowadzone z terytorium państwa Unii Europejskiej. W ślad za dostarczonymi towarami podatnik otrzymuje fakturę zakupu towarów oraz ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu. Nabycie towarów w ramach WNT obliguje podatnika do wykazania podatku należnego VAT i jednoczenie podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia tego podatku. W jakim okresie rozliczyć podatek VAT należny z tytułu WNT?

NIP sprawdzisz online

Masz wątpliwość czy NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) kontrahenta jest poprawny, został uchylony, unieważniony bądź nie istnieje? Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom nową usługę. Od 19 października 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa można sprawdzać numery NIP. Usługa dostępna jest na Portalu Podatkowym ( www.portalpodatkowy.mf.gov.pl ). Po wpisaniu numeru NIP serwis internetowy zwraca podatnikowi informację czy podany numer NIP istnieje bądź nie. Dane dotyczące numerów NIP gromadzone są w Centralnym Rejestrze Podatników w Krajowej Ewidencji Podatników (tj. CRP KEP). Baza z numerami NIP aktualizowana jest codziennie (raz na dobę). Wprowadzona usługa daje podatnikom niewątpliwie większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym, umożliwiając sprawdzenie podatników oraz identyfikację fikcyjnych podmiotów.

Co to jest FATCA?

Polski porządek prawny od dwóch miesięcy powiększył się o prawo amerykańskie w zakresie wybranych obowiązków podatkowych. Jak się stało, że podatnicy polscy muszą przestrzegać prawa amerykańskiego? Prezydent podpisał w dniu 7 października 2014 roku umowę między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie poprawy wypełnienia obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku. Celem amerykańskiej ustawy było zapobieżenie wykorzystania zagranicznych instytucji do ukrywania dochodów i przerzucania ich na przedsiębiorstwa zakładane poza terytorium Stanów Zjednoczonych, a tym samym skuteczniejsze ściąganie podatków. Co to jest FATCA? FATCA ( ang. Foreign Account Tax Compliance Act ) to przyjęta w Stanach Zjednoczonych ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów (osób mających miejsce zamieszka