Przejdź do głównej zawartości

NIP sprawdzisz online

Masz wątpliwość czy NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) kontrahenta jest poprawny, został uchylony, unieważniony bądź nie istnieje?

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom nową usługę. Od 19 października 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa można sprawdzać numery NIP. Usługa dostępna jest na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl). Po wpisaniu numeru NIP serwis internetowy zwraca podatnikowi informację czy podany numer NIP istnieje bądź nie.

Dane dotyczące numerów NIP gromadzone są w Centralnym Rejestrze Podatników w Krajowej Ewidencji Podatników (tj. CRP KEP). Baza z numerami NIP aktualizowana jest codziennie (raz na dobę).

Wprowadzona usługa daje podatnikom niewątpliwie większe bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym, umożliwiając sprawdzenie podatników oraz identyfikację fikcyjnych podmiotów.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów