Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2016

Czy trzeba uzasadnić przyczynę złożenia korekty deklaracji?

Zauważyłeś błąd w złożonej deklaracji podatkowej? Od 1 stycznia 2016 roku znika obowiązek uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji. Wynika to z nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej z dnia 10 września 2015 roku. Jednak nadal nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyczynę złożenia korekty deklaracji podać fiskusowi, jest to jednak fakultatywne. Podanie przyczyn może pomóc podatnikowi uniknąć składania dodatkowych wyjaśnień. Do końca grudnia 2015 roku podanie uzasadnienia było jednym z warunków uniknięcia ukarania podatnika. Gdy podatnik nie wskaże powodu złożenia korekty deklaracji...

Do którego urzędu złożyć deklarację VAT od 1 stycznia 2016 roku?

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady dotyczące właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT . Jest to skutkiem nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Do końca 2015 roku podatnicy mieli obowiązek składania deklaracji podatkowych organów podatkowych właściwych ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu bez względu na to, gdzie podatnik posiadał swoją siedzibę. Jeżeli czynności wykonywane były na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscowa ustalana była do końca 2015 roku dla: 1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby 2) osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania