Przejdź do głównej zawartości

Czy bitcoiny są opodatkowane VAT?

Co to jest bitcoin?

Pojęcie bitcoinców odnosi się do obrotu wirtualną walutą akceptowaną jako środek płatniczy w transakcjach internetowych. Nad zmianami w sposobach zapłaty, które wprowadzili Internauci, nie nadążył obowiązujący system prawny. Dotychczas kwestia obrotu bitcoinami nie została wprowadzona do przepisów prawa.

Jak nie wiadomo co zrobić, to lepiej opodatkować?


Dotychczas fiskus na swoją korzyść interpretował obrót bitcoinami jako transakcje polegające opodatkowaniu. Przyjęta interpretacja fiskusa była negatywnie odbierana przez podatników.

Dlaczego obrót bitcoinami ma być opodatkowany, skoro obrót gotówką nie jest?

Stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powołując się na dyrektywę 2006/112/WE, w którym uznał, że obrót bitcoinami jest usługą zwolnioną z VAT. Trybunał Sprawiedliwości podkreślił w swoim orzeczeniu charakter finansowy tych transakcji, które należy traktować dla celów podatku analogicznie jak w przypadku obrotu bezgotówkowego lub gotówkowego. Transakcje środkami pieniężnymi są zwolnione z podatku VAT. Trybunał uznał, że opodatkowanie tych transakcji VAT byłoby niezgodne z celem zwolnienia.

Fiskus zmienia zdanie co do bitcoinów...

Po wydaniu tego orzeczenia swoje stanowisko zmienił fiskus. W interpretacji nr IPPP3/4512-1005/15-2/RD Warszawska Izba Skarbowa uznała, że bitcoiny mogą być uznane za środek płatniczy podobny do dotychczasowych walut. Jednak pomimo przyjęcia takiego stanowiska, przepisy podatkowe nadal nie zostały zaktualizowane w tym zakresie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów