Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

Kiedy należy przeprowadzić spis z natury przy PKPiR?

Podatnicy podlegający przepisom dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą zrezygnować z obowiązku dokonania spisu z natury zapasów na dzień 1 stycznia. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które weszło w życie 8 kwietnia 2016 roku.    Dotyczy to spisu z natury towarów, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Na korzystnych zmianach zyskają przede wszystkim podatnicy kontynuujący działalność, którzy

Czy fakturę pro formę należy zaksięgować?

Fakturę pro forma należy odróżnić od standardowej faktury VAT przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług. Faktura pro forma pełni rolę informacyjną , może być uznana za swego rodzaju ofertę do zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczeni usług. Zapowiada, że w przyszłości zostanie wystawiona właściwa faktura VAT. Należy pamiętać, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie stanowi podstawy do jej księgowania. Wartość towaru lub usługi określona w fakturze pro forma nie daje prawa do uznania nabytych towarów lub usług za koszt uzyskania przychodów. Kiedy wystawia się fakturę pro forma?

Co się stało z umową o zastępstwo?

Obecnie w Kodeksie pracy nie znajdziemy umowy na zastępstwo, wynika to z wprowadzonej nowelizacji Kodeksu pracy w dniu 22 lutego 2016 roku. Nie oznacza to jednak, że nie można zawierać tego typu umów. Czym jest umowa na zastępstwo? Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy o pracę zawieranej na czas określony. W związku ze nowelizacją Kodeksu pracy umowa na zastępstwo została włączona do grupy umów zawieranych na czas określony. Zgodnie ze swoją nazwą zawierana jest na czas nieobecności w pracy innego pracownika. Najczęściej umowy tego typu zawierane są w związku z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym, na którym przebywa zastępowany pracownik.  Jakie przywileje posiada pracownik zatrudniony na zastępstwo?