Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2016

Kto musi zapłacić podatek u źródła?

Podatek u źródła  pobierany jest od niektórych przychodów osiąganych przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (tzw. nierezydentów) w formie ryczałtu. Nierezydentami są osoby, które mają miejsce zamieszkania poza granicami Polski (osoby fizyczne) lub mają siedzibę za granicą (osoby prawne lub inne podmioty). Do nierezydentów zalicza się również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów. Od jakich przychodów pobierany jest podatek u źródła? Podatek u źródła pobierany jest od wypłacanych za granicę płatności dotyczący m.in.:

Jak poprawić błąd w sprawozdaniu za 2015 rok?

Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wkradł się błąd, powinien on zostać poprawiony. Sposób poprawienia błędu zależy jednak od tego, czy sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone przez odpowiedni organ w przedsiębiorstwie i jaki jest to rodzaj błędu. Przypadek 1.  Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało sporządzone w dniu 31 marca 2016 roku, ale jeszcze nie zostało zatwierdzone. W powyższym przypadku, jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie.  Do takich zdarzeń należą m.in.:

Jak zaksięgować odpis na ZFŚS?

Już za 10 dni, tj. 31 maja 2016 r.  minie termin przekazania środków na wyodrębniony rachunek bankowy z tytułu ZFŚS. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mają obowiązek tworzenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podstawą do wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2016 roku jest kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2010 r., która wynosi 2.917,14 zł . Ile wynosi odpis na ZFŚS? Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach odpis wynosi 37,5% kwoty podstawowej , tj. 1.093,93 zł. Dla jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych odpis wynosi 50% kwoty podstawowej, tj. 1.458,57 zł. Niższy odpis (od 5 do 7%) tworzy się dla