Przejdź do głównej zawartości

Od 1 lipca zgłosisz pełnomocnictwo na Portalu Podatkowym

Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej umożliwiający dostęp do własnych danych podatkowych i przesyłania deklaracji podatkowych.  Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl i pozwala podatnikom na elektroniczną komunikację z organami podatkowymi.

Poza składaniem deklaracji podatkowych po zalogowaniu podatnik może również składać pisma skierowane do administracji podatkowej oraz odbierać pisma.

Od 1 lipca 2016 r. podatnicy będą mieli możliwość zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Oprócz zgłoszenia pełnomocnictwa, podatnicy będą mogli
pełnomocnictwo ogólne zmienić, odwołać lub wypowiedzieć złożone pełnomocnictwo. 


Powyższa możliwość wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego.

Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca 2016 r. są konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, na mocy którego pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane przez portal podatkowy.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów