Przejdź do głównej zawartości

Kiedy wystawia się notę księgową?

Noty księgowe służą do dokumentowania określonych rozliczeń, dla których nie zostały przewidziane ustawami inne formy dokumentacji (np. w formie faktury).
 
Prawidłowo sporządzone noty księgowe stanowią dowód wewnętrzny jednostki, który powinien zostać zadekretowany.
 
Noty księgowe wystawia się m.in. w celu:
 • dokumentowania naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych należności,
 • naliczenia kar umownych dostawcy,
 • obciążenia pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
 • potwierdzenia rozliczeń takich jak zwrot wydatków, zapłata składek członkowskich,
 • uznania wierzyciela odszkodowaniem,
 • dokumentowania naliczonych odsetek od niezapłaconych zobowiązań,
 • dokumentowania rozliczeń pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT,
 • sprostowania błędów popełnionych w innej nocie księgowej.
W obrocie gospodarczym najczęściej spotyka się noty księgowe wystawiane w celu naliczenia odsetek za zwłokę lub kary umownej.
 
Jakie rodzaje not księgowych występują w obrocie?
 
Wyróżnia się trzy rodzaje not księgowych:
 • nota obciążeniowa - wystawiania do dokumentowania "obciążeń" odbiorców, np. z tytułu niezapłaconych w terminie należności,
 • nota uznaniowa - przeciwieństwo noty obciążeniowej, potwierdza dokonane "uznanie" dla wierzyciela np. w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązania za dostarczone towary,
 • nota obciążeniowo-uznaniowa - dokument mający cechy obydwu not, np. w sytuacji naliczenia kary dla dostawcy z jednoczesną korektą błędnie wystawionej poprzedniej noty uznaniowej (korekta może dotyczyć obniżonej kwoty odszkodowania).
W ilu egzemplarzach wystawia się notę księgową?
 
Notę księgową wystawia się w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz (oryginał) otrzymuje odbiorca noty, natomiast kopia zostaje u wystawcy.

Komentarze

 1. Warto mieć zawsze jakiś fajny i sprawdzony program do rachunków. Pomaga on nam rozgarnąć ten cały burdel, który z góry jest nam narzucony przez prawo :) Swoją drogą, nawet nie wiedziałem o istnieniu noty obciążeniowo-uznaniowej, człowiek jednak uczy się całe życie.

  OdpowiedzUsuń
 2. A ja uważam, że lepiej po prostu poszukać osoby, która naprawdę się na tym zna. W rachunkowości ciągle coś się zmienia i mało kto może za tym nadążyć. Ja osobiście poszłabym do jakiegoś dobrego biura rachunkowego. Ostatnio na http://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/ widziałam ciekawą ofertę. Sprawdźcie, może akurat Wam podpasuje.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności. Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie). Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów