Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2016

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny za pracę w sobotę?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 50% lub 100% w zależności od dnia i pory dnia, w którym została wykonana dodatkowa praca art. 151[1] ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.). Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości