Przejdź do głównej zawartości

Jak obliczyć dodatek za nadgodziny za pracę w sobotę?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości 50% lub 100% w zależności od dnia i pory dnia, w którym została wykonana dodatkowa praca art. 151[1] ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.). Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

 • w nocy,
 • w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Przykład.

Pracownik zatrudniony jest w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W sobotę wykonywał pracę w ramach nadgodzin od 8:00 do 18:00. Pracownikowi nie udzielono dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę. W jaki sposób prawidłowo obliczyć dodatek za nadgodziny pracownika świadczącego pracę w sobotę?

W powyższym przykładzie osobno należy uwzględnić pracę wykonaną w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w godzinach od 16:00 do 18:00. Pierwsze 8 godzin stanowi pracę nadliczbową z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, za które pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100%. Za pozostałe dwie godziny, tj. od 16:00 do 18:00 dodatek wynosi 50%, w związku z wykonaniem pracy wynikającej z przekroczenia normy dobowej. 

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku pracownik nie otrzyma dodatku za nadgodziny. Natomiast jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na odebranie dnia wolnego, udzielenie czasu wolnego w zamian za nadgodziny może nastąpić bez wniosku pracownika. Pracodawca udzieli czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. W powyższym przykładzie czas wolny do odebrania wyniósłby 10 godzin (na wniosek pracownika) lub 20 godzin (bez wniosku pracownika).

Komentarze

 1. Bardzo przydatny wpis, zawsze się zastanawiałam jak to powinno być liczone, fajnie prowadzisz tego bloga, gratuluję wiedzy oraz kreatywności:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo przydatne rady.Sama prowadzę małą firmę, zaczynałam od pożyczki i w związku z tym sama prowadzę też księgowość, aby zaoszczędzić:) Twój blog bardzo mi się przydaje na co dzień.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się, że tu zaglądasz :)

   Usuń
  2. Jeśli szukacie w dzisiejszych czasach bardzo dobrej firmy kredytowej to zapraszam do Aasa - rewelacyjna opcja na świetny kredyt !

   Usuń
 3. Uff... Prowadzę dosyć spore przedsiębiorstwo i na szczęście w takich kwestiach wyręcza mnie mój niezastąpiony księgowy. I idzie mu to naprawdę dużo sprawniej niż mi kiedykolwiek, pamiętam czasy, gdy sam próbowałem zajmować się opodatkowaniem...
  Dla poszukujących sprawdzonego księgowego, polecam zapoznanie się z jego stroną: about.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ciekawy artykuł który naprawdę daje do myślenia. Taka księgowość to istna rewelacja :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Ciekawa wypowiedź, naprawdę wpadła mi w ucho ;) Pozdrawiam i zapraszam do siebie :

  https://www.aasapolska.pl

  OdpowiedzUsuń
 7. Ja chciałam się podzielić moim doświadczeniem z nietypowym biurem rachunkowym. Ciekawym rozwiązaniem są biura online. Mają takie same usługi jak te stacjonarne, są tak samo pewne i bezpieczne, a moim zdaniem dużo bardziej wygodne. Oferowane przez takie biura programy są proste i intuicyjne, a co bardzo ważne, często dołączane zupełnie darmowo do innych usług. Dostałam od nich na przykład program online do vat-7

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...