Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2016

Kiedy należy rozpocząć inwentaryzację zapasów?

Obowiązek inwentaryzacji składników majątku przedsiębiorstwa wynika z przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz 591 z późn. zm.). 
W ustawie zostały przewidziane terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów. 
Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zapasów zależy od kilku czynników, tj.:
rodzaju zapasów,rodzaju jednostki, w której znajdują się zapasy;terenu, na którym zostały umieszczone zapasy;ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów.Termin i częstotliwość inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego (dla większości jednostek to 31 grudnia) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację zapasów przeprowadzono: