Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2016

Kiedy należy rozpocząć inwentaryzację zapasów?

Obowiązek inwentaryzacji składników majątku przedsiębiorstwa wynika z przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz 591 z późn. zm.).  W ustawie zostały przewidziane terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów.  Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji zapasów zależy od kilku czynników, tj.: rodzaju zapasów, rodzaju jednostki, w której znajdują się zapasy; terenu, na którym zostały umieszczone zapasy; ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów. Termin i częstotliwość inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego (dla większości jednostek to 31 grudnia) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację zapasów przeprowadzono: