Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2016

Dla kogo 15-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych?

Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy podatnicy uzyskają przywilej opodatkowania według stawki 15% zamiast dotychczasowej stawki 19%. Zmiana opodatkowania wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.   Którzy podatnicy zapłacą podatek CIT według stawki 15%?   Obniżona stawka podatku została przewidziana dla dwóch grup podatników, tj.: Małych podatników - do tej grupy należą podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, tj. VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, tj. 5 157 000 zł po zaokrągleniu do 1 000 zł; Podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Kto nie może skorzystać z preferencyjnej stawki 15% CIT?