Przejdź do głównej zawartości

Opodatkowanie handlu samochodami przez ryczałtowca

Zamierzasz handlować samochodami lub częściami samochodowymi i zastanawiasz się jaką formę opodatkowania najkorzystniej wybrać? Czy w ramach prowadzonej działalności chciałbyś ją poszerzyć o handel sprowadzonymi z zagranicy samochodami? Upewnij się jaka właściwa będzie stawka podatkowa dla tej działalności.
 
Konsekwencje podatkowe wykonywania działalności związanej ze sprzedażą samochodów przy stosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są odmienne w zależności od rodzaju sprzedaży (komis, pośrednictwo w sprzedaży, sprzedaż samochodów stanowiących środki trwałe w firmie).
 
Zastosowanie stawki 3% podatku od sprzedaży samochodów

Zakup samochodów celem ich dalszej odsprzedaży traktowany jest jako handel opodatkowany stawką 3% w ryczałcie ewidencjonowanym (dotyczy działalności sklasyfikowanej jako PKWiU 50.10.1 oraz PKWiU 50.10.2). Poprzez handel należy rozumieć sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takie, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Dla których podatników ryczałt będzie korzystny przy handlu samochodami?

W rozliczeniach ryczałtowych nie przysługuje prawo odliczenia kosztów uzyskania przychodów, a podatek obliczany jest jako 3% od wartości sprzedaży. W przypadku nabycia samochodu przez ryczałtowca nie przysługuje kupującemu prawo do odliczenia kosztu zakupu samochodu oraz innych kosztów związanych z jego nabyciem od podstawy opodatkowania. W związku z tym ograniczeniem opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest korzystne przy osiąganiu niskich marż ze sprzedaży samochodów lub sprzedaży samochodów poniżej ceny ich zakupu.

Kiedy stawka opodatkowania w ryczałcie będzie wyższa niż 3%?

Nie w każdym przypadku sprzedaż samochodów będzie opodatkowana stawką 3%. Działalność komisowa sprzedaży samochodów opodatkowana jest w ryczałcie stawką 8,5%. Przez umowę komisu uznaje się czynności, w których przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie swojego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Natomiast stawka opodatkowania sprzedaży samochodów wynosi 17% w przypadku działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30).

Utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu

Przedsiębiorcom, którzy oprócz handlu samochodami zamierzają sprzedawać części lub akcesoria do pojazdów mechanicznych, nie przysługuje opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencyjnego. Nie dotyczy to sytuacji, w której części samochodowe są wykorzystywane do naprawy samochodów i nie jest pobierane wynagrodzenie z tego tytułu.

Należy pamiętać o ustawowym limicie przychodów, którego nie mogą przekroczyć ryczałtowcy. Podatnikami uprawnionymi do rozliczania się w formie ryczałtu w 2017 roku, są podmioty, których roczne przychody za 2016 rok nie przekroczyły 250.000 euro (1.074.000 zł). W ubiegłym roku limit przychodów w ryczałcie był niższy i wynosił 150.000 euro.

Komentarze

 1. Witam serdecznie!
  Zupełnie przeoczyłem możliwość opodatkowania tego typu biznesu jako ryczałt ewidencjonowany. Mam w związku z tym pytanie. Chciałbym zastosować darmowy program do wystawiania rachunków dla takiej firmy. Czy zna Pani jakiś software godny polecenia?

  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 2. No przed podatkami nie uciekniemy, więc jakoś trzeba to przeżyć, licząc, że coś jeszcze się zmieni. Ja prowadzę swój komis i najczęściej sprowadzam samochody z Niemiec, więc wiem, w jaki sposób to wygląda. Ogólnie zastanawiam się właśnie nad tym, czy firma https://g.page/laweta-niemcy-pomoc-drogowa/ może wypożyczyć lawetę i pomóc mi w transporcie samochodu czy tylko pracują jako pomoc drogowa. Firma jest z mojej okolicy, ale nigdy wcześniej nie miałem okazji korzystać z ich usług. Może Wy coś więcej wiecie? A może wiecie, kto mi pomoże?

  OdpowiedzUsuń
 3. A ja z kolei uważam, że potrzebni są specjalni fachowcy do tego, aby zajmować się importem samochodów. Jeździ się w tym przypadku specjalnymi pojazdami i trzeba zachować odpowiednią ostrożność. Dla kierowców przygotowane są specjalne kursy, z których można korzystać. Wiele firm oferuje takie kursy swoim pracownikom, więc warto z nich korzystać. Kierowca po takim kursie lub szkoleniu otrzymuje certyfikat, którym może posługiwać się w swojej pracy na terenie kraju i nie tylko. Skorzystalibyście z takiej możliwości?

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...