Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2017

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej?

Moment powstania obowiązku podatkowego decyduje o wykazaniu czynności wykonania usługi budowlanej w deklaracji VAT w odpowiednim miesiącu oraz zapłacie tego podatku. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należy wykazywać w deklaracjach VAT za okresy rozliczeniowe, najczęściej miesięczne, w których obowiązek ten powstaje. Od 1 stycznia 2014 roku zmienił się sposób określenia momentu obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych, tj.: w przypadku usług budowlanych świadczonych dla podatników VAT oraz osób prawnych niebędących podatnikami - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zapłaty całości lub części lub wystawienia faktury, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi; w przypadku usług budowlanych świadczonych dla innych podmiotów (np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty, nie później niż w dniu wykonania usługi. Pierwszy przypadek powstania obo