Przejdź do głównej zawartości

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej?

Moment powstania obowiązku podatkowego decyduje o wykazaniu czynności wykonania usługi budowlanej w deklaracji VAT w odpowiednim miesiącu oraz zapłacie tego podatku. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT należy wykazywać w deklaracjach VAT za okresy rozliczeniowe, najczęściej miesięczne, w których obowiązek ten powstaje.

Od 1 stycznia 2014 roku zmienił się sposób określenia momentu obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych, tj.:
 • w przypadku usług budowlanych świadczonych dla podatników VAT oraz osób prawnych niebędących podatnikami - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zapłaty całości lub części lub wystawienia faktury, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi;
 • w przypadku usług budowlanych świadczonych dla innych podmiotów (np. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania zapłaty, nie później niż w dniu wykonania usługi.
Pierwszy przypadek powstania obowiązku podatkowego przez przepisy podatkowe traktowany jest jako przypadek szczególny, w odróżnieniu od przypadku drugiego określanego mianem zasad ogólnych powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 1. Moment powstania obowiązku podatkowego - faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi

W którym miesiącu należy rozpoznać obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usługi budowlanej, jeżeli faktura została wystawiona w grudniu 2016 roku, natomiast usługa została wykonana w styczniu 2017 roku? Płatność za fakturę została uregulowana w styczniu 2017 roku.

Prawidłowa odpowiedź na tak postawione pytanie zależy od tego, kto jest nabywcą usługi. Jeżeli nabywcą jest podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej powstał w grudniu 2016 roku, tj. w dacie wystawienia faktury. W przeciwnym razie obowiązek ten powstał dopiero w styczniu 2017 roku z chwila wykonania usługi.

Przykład 2. Moment powstania obowiązku podatkowego - faktura została wystawiona po wykonaniu usługi

W którym miesiącu należy rozpoznać obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usługi budowlanej, jeżeli usługa została wykonana w dniu 15 grudnia 2016 roku, natomiast faktura została wystawiona w 10 stycznia 2017 roku? Płatność za fakturę została uregulowana w dniu 31 styczniu 2017 roku.

W przypadku świadczenia usługi dla podatnika lub osoba prawna niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej powstał w styczniu 2017 roku (moment wystawienia faktury). Dla innych podmiotów obowiązek ten powstał już w grudniu 2016 roku (w dacie wykonania usługi).

Odwrotne obciążenie od 2017 roku

Należy zwrócić uwagę na wprowadzenie procedury odwrotnego obciążenia w VAT od 1 stycznia 2017 roku. Od tego roku obowiązek rozliczania podatku VAT w związku z usługami budowlanymi ciąży na nabywcy tych usług. W wyniku czego nabywca usługi zobowiązany jest do wykazania w deklaracji podatku VAT z tego tytułu. Sprzedawca nie wykazuje już podatku VAT z transakcji objętej procedura odwrotnego obciążenia.

Komentarze

 1. Osobiście mam ogromny problem z tego typu sprawami rachunkowymi i chyba nigdy nie posiądę dużej wiedzy w sprawach księgowych. W razie potrzeby korzystam z rozmowy z dedykowanym księgowym w https://www.ifirma.pl/
  . Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń

 2. Why viewers still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web? itunes store login

  OdpowiedzUsuń
 3. Dzień dobry. Przyznam, że tego typu drobnych pytań odnośnie prawa podatkowego mam sporo i rozważam, czy nie zdecydować się na ofertę http://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/o-mnie/, bo jednak szukanie wszystkiego w internecie jest czasochłonne. Co Państwo sądzą?

  OdpowiedzUsuń
 4. Jeśli chcecie skonsultować swoje plany na inwestycję to polecam firmę https://www.crowe.com/pl/services/konsulting/zarzadzanie-procesami oni wam doradzą i pomogą w prowadzeniu firmy. W swojej ofercie mają usługi prawne, księgowe usługi IT audyt. Warto z nimi współpracować. Ja ich polecam bardzo serdecznie. Super firma.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...