Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017

Kto może wystawić fakturę VAT marża?

Pojęcie faktury VAT marża jest za pewne znane nabywcom samochodów używanych. Kupując używany samochód w komisie lub telefon komórkowy na aukcji internetowej można otrzymać fakturę VAT marża, zamiast standardowej faktury VAT.  Jaka jest różnica między fakturą VAT a fakturą VAT marża? Różnica dotyczy przede wszystkim wysokości należnego podatku VAT. W standardowej fakturze VAT podatek naliczany jest od wartości netto sprzedaży. Obliczony w taki sposób podatek uwzględniany jest w fakturze i łącznie z wartością netto sprzedaży stanowi wartość brutto sprzedaży. Na przykład towar sprzedany za 1 000,00 zł z podstawową stawką podatku VAT 23% (230,00 zł podatku) zostanie wykazany na fakturze zarówno w kwocie netto 1 000,00 zł, jak i w kwocie brutto, tj. 1 230 zł. Natomiast w przypadku faktury VAT marża podatek jest naliczany wyłącznie od marży. Jak to wygląda w praktyce?

Kto powinien posiadać politykę rachunkowości?

Polityka rachunkowości to podstawowy dokument w jednostkach stosujących przepisy ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) , określający zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Za sporządzenie tego dokumentu odpowiada kierownik jednostki , tj. dla przykładu w spółce akcyjnej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd, w spółce cywilnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce komandytowej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. Polityka rachunkowości powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać w szczególności informację dotyczące: