Przejdź do głównej zawartości

Kto może wystawić fakturę VAT marża?

Pojęcie faktury VAT marża jest za pewne znane nabywcom samochodów używanych. Kupując używany samochód w komisie lub telefon komórkowy na aukcji internetowej można otrzymać fakturę VAT marża, zamiast standardowej faktury VAT. 

Jaka jest różnica między fakturą VAT a fakturą VAT marża?

Różnica dotyczy przede wszystkim wysokości należnego podatku VAT. W standardowej fakturze VAT podatek naliczany jest od wartości netto sprzedaży. Obliczony w taki sposób podatek uwzględniany jest w fakturze i łącznie z wartością netto sprzedaży stanowi wartość brutto sprzedaży.

Na przykład towar sprzedany za 1 000,00 zł z podstawową stawką podatku VAT 23% (230,00 zł podatku) zostanie wykazany na fakturze zarówno w kwocie netto 1 000,00 zł, jak i w kwocie brutto, tj. 1 230 zł.

Natomiast w przypadku faktury VAT marża podatek jest naliczany wyłącznie od marży. Jak to wygląda w praktyce?


Przykład obliczenia marży z faktury VAT marża.

Podmiot nabył używany 5-letni samochód osobowy od osoby fizycznej o wartości 10 000 zł, następnie odsprzedał ten samochód za kwotę 12 000 zł. Ile wyniesie podatek VAT?

Naliczona marża wyniesie 2 000 zł jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu. Podatek VAT zostanie naliczony od wysokości marży, tj. 2 000 zł x 23% stawka podatku VAT, tj. 460 zł. 

Sprzedawca jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku w wysokości 460 zł.

Gdyby podatnik nie rozliczał się w systemie VAT marża, należny podatek VAT od powyższej sprzedaży wyniósłby 2 760,00 zł (tj. 12 000 zł x 23% stawka podatku VAT).

Zatem różnica w powyższym przypadku jest istotna i może być korzystna dla sprzedającego, zwłaszcza w przypadku, gdy podatnik nie dokonuje znacznych zakupów opodatkowanych podatkiem VAT.

Kto więc może wystawić fakturę VAT marża? 

Taki sposób rozliczeń przysługuje jedynie wąskiej grupie sprzedawców. W ustawie o podatku od towarów i usług został wymieniony katalog usług, które mogą być objęte fakturowaniem w tej formie. Faktura VAT marża dotyczy podatników, którzy:

 • świadczą usługi turystyczne,
 • dokonują dostaw towarów używanych,
 • dokonują dostaw przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • dokonują dostaw dzieł sztuki.
Faktura VAT marża różni się od zwykłej faktury. Przede wszystkim powinna zawierać oznaczenie o typie faktury lub rodzaju transakcji (np. "procedura marży - towary używane). Taki dokument nie zawiera informacji o wysokości podatku VAT, a jedynie wykazywana jest wartość brutto sprzedaży. 

Podsumowując, fakturowanie w powyższy sposób stanowi odstępstwo od ogólnych zasad opodatkowania podatkiem VAT określonych przepisami. Polega na obliczaniu podatku VAT jedynie od naliczonej marży, nie zaś od całkowitej wartości sprzedanych towarów lub usług.

Komentarze

 1. Handlarze samochodów wystawiają faktury vat marża nagminnie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja od jakiegoś czasu korzystam z usług księgowości online. I bardzo sobie chwalę, z tego względu, że zawsze mogę liczyć na pomoc w każdym temacie. Np. w takich kwestiach jak poruszane w tym artykule. Poza tym dostałam crm za darmo - ifirma. Naprawdę polecam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo trafnie opisane zagadnienie, które wszystkim zainteresowanym, jak i laikom wyjaśnia o co to tak naprawdę chodzi z fakturą VAT marża ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja ogólnie posiadam sklep internetowy wraz z model płatności https://www.cashbill.pl/pobierz/integracje i długo zastanawiałem się nad zostaniem vatowcem. jednak po rozmowach z księgową stwierdziłem, że niestety ale zostaje tak jak jest teraz.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dla mnie cała księgowość i wszystko co z nią związane od zawsze była sporym problemem. Dlatego zdecydowałem się na wynajęcie biura rachunkowego, które zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z księgowością w mojej firmie (znajdziecie ich na stronie). Polecam, zwłaszcza, gdy księgowość podobnie jak dla mnie jest nie lada problemem

  OdpowiedzUsuń
 6. W opisanym przykładzie podatek vat od marży będzie wynosił 373,98 zł, a nie 460 zł bo kwota 2000 zł to kwota marży brutto.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ufff, na szczęście dzięki mojej księgowej, pani Edycie, nie muszę tego wiedzieć i niczym podobnym się zajmować :) Swoją drogą, jesli akurat poszukujecie skutecznej, zaufanej księgowej, która zaopiekuje się finansami waszej firmy, gorąco polecam biuro rachunkowe http://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/. Nie pożałujecie :)

  OdpowiedzUsuń
 8. A może dobrym rozwiązaniem będzie outsourcing? Dzisiaj znalazłem tutaj https://www.crowe.com/pl/services/outsourcing-uslug-ksiegowych informacje o takiej możliwości i wydaje mi się to być na prawdę całkiem ciekawym rozwiązaniem. Co wy o tym sądzicie?

  OdpowiedzUsuń
 9. Nigdy nie otworzyłabym firmy w Berlinie gdybym nie miała zaufanej księgowej. Dla mnie to totalnie czarna magia.

  OdpowiedzUsuń
 10. Stawiam na www.eRachuba.pl - pracują tam znakomici fachowcy.

  OdpowiedzUsuń
 11. Samodzielnie prowadzenie księgowości to trudne zadanie, jak najbardziej warto skorzystać z usług biura rachunkowego, W Krakowie polecam http://www.perfekt.biz.pl. Mają szeroki zakres usług i duże doświadczenie. Obsługują firmy i osoby prywatne. Zajmują się także obsługą podatkową firm.

  OdpowiedzUsuń
 12. Jeśli uważasz, że Twoja wiedza z księgowości jest niewystarczająca, polecam skorzystać z usług https://kursy-ksiegowosci-online.pl/stowarzyszenie/certyfikowany-ekspert-uslug-ksiegowych/.

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets 1 Środki trwałe Tangible fixed assets in use A Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) land (including right to perpetual usufruct) B Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej buildings, premises, civil and water engineering structures C Urządzenia techniczne i maszyny technical equipment and machines D Środki transportu vehicles E Inne środki trwa

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi: W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości". Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...