Przejdź do głównej zawartości

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Planujesz zmianę formy opodatkowania? Pamiętaj, aby to zrobić do 20 stycznia roku podatkowego. W 2018 roku 20 stycznia przypada w sobotę, w związku z tym, można tego dokonać w poniedziałek 22 stycznia. Podatnik, który chce zmienić formę opodatkowania powinien złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy innej formy opodatkowania. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą lub złożone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 


Oświadczenie w zakresie wyboru formy opodatkowania może zostać złożone na dowolnym formularzu, może zostać również napisane odręcznie, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie wymagane elementy (m.in. dane podatnika, rok podatkowy, rodzaj formy opodatkowania). Poniżej znajduje się wzór oświadczenia w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru cztery poniższe formy opodatkowania:
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (stawka podatkowa 18% lub 32%),
 • opodatkowanie według podatku liniowego (stawka podatkowa 19%),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Wybraną w styczniu metodę należy stosować przez cały rok podatkowy. Decyzja o zmianie formy opodatkowania powinna być przemyślana i poprzedzona analizą opłacalności odpowiedniego wariantu. Analiza powinna obejmować prognozę dochodu możliwego do osiągnięcia i planowanych do poniesienia kosztów. Odpowiednie dostosowanie formy opodatkowania pozwoli na optymalizację obciążeń podatkowych i zapłatę niższego podatku.

Komentarze

 1. Bardzo ciekawy artykuł, nie miałam pojęcia, że istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania. Przy okazji, jaki wybrać program do księgowości online? Rozważam kilka propozycji, a zwłaszcza ten od iFirmy, ale szukam czegoś z polecenia :)
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Odręcznie pisane oświadczenia to zawsze źródło kłopotów. Wiem ze swojego doświadczenia.

  OdpowiedzUsuń
 3. Sprawy księgowe? Warto postawić na www.eRachuba.pl!


  OdpowiedzUsuń
 4. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i niestety w przyszłym roku czeka planuję przejść na spółkę, co wiąże się z przejściem na pełną księgowość. Rozważam ofertę księgowość małej firmy wrocław . Co Pani o niej sądzi? Na co warto zwrócić uwagę?

  OdpowiedzUsuń
 5. Księgowość jest bardzo istotna dla każdej firmy. Niestety zupełnie się w tym nie odnajduję i wolę korzystać z usług księgowości internetowej więcej o ifirma.pl. Sprawna i rzetelna księgowość to podstawa, zwłaszcza jeśli nie chcemy ponieść srogich kar za błędy w księgowości. Od jakiegoś czasu już współpracujemy z iFirmą i cała księgowość działa bez zarzutów:D

  OdpowiedzUsuń
 6. Sprawy księgowości i podatków oddałbym tylko do sprawdzonego biura rachunkowego.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i strat

Bilans
Balance sheet A AKTYWA TRWAŁE FIXED ASSETS I Wartości niematerialne i prawne Intangible assets 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych R&D expenses 2 Wartość firmy Goodwill 3 Inne wartości niematerialne i prawne Other intangible assets 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Advances for intangible assets II Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets

Jak zaksięgować dywidendę?

Dywidenda w księgach rachunkowych

Prawo do udziału w zysku przysługuje wspólnikom spółki z o.o. zgodnie z art. 191-193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).


Osiągnięty przez jednostkę zysk podlega podziałowi:

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - na podstawie uchwał zgromadzenia udziałowców lub akcjonariuszy.

Jak ustalić kapitał mniejszości na koniec roku?

Kapitał mniejszości powstaje w przypadku, gdy jednostka dominująca i inne jednostki objęte konsolidacją nie posiadają 100% udziału w kapitale własnym jednostki zależnej. Jednostka dominująca i inne jednostki przykładowo mogą posiadać łącznie 80% udziałów w jednostce zależnej, natomiast pozostałe 20% może należeć do jednostek nie objętych konsolidacją, tzw. udziałowców mniejszościowych. Wartość pozostałych 20% należy wykazać w odrębnej pozycji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako "Kapitał mniejszości".

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) będzie to pozycja nazywana...